Okolju prijazna okna

Izmed materialov, ki se uporabljajo za izdelavo okenskih okvirjev, je ekološki edino les.

Med rastjo drevo iz zraka črpa ogljikov dioksid in ga s procesom fotosinteze spreminja v kisik. V času rasti drevo porabi toliko ogljikovega dioksida, kot ga sprosti pri izgorevanju. Les torej v sebi akumulira CO2.

Ker je Slovenija kar 60% poraščena z gozdovi, je uporaba lesa smiselna tako iz gospodarskega, kot tudi ekološkega viidika. S trajnostnim odnosom do gozda se pogozdenost območja ohranja. Poleg veterne, sončne, geotermalne energije... les spada med obnovljive vire energije. Pri nas se les žalpreslabo izkorišča, saj v enem letu posekamo pribljižno tretjino manj lesa, kot ga v istem času zraste.

Poleg tega je za pridobivanje in obdelavo lesa potrebne bistveno manj energije, kot za pridobivanje ostalih gradbenih in materialov za okenske okvirje.

Co2 bilanca Ekološki les

Ko kupujete lesene izdelke morate biti pozorni tudi na način obdelave. Če so na lesu uporabljena agresivna sredstva oz. premazi proti škodljivcem tudi les ni več ekološki, saj vase vpije okolju nevarne snovi.

V podjetju OKNA KLI Logatec uporabljamo za obdelavo lesenih oken le okolju prijazne lazure in pokrivne premaze na vodni osnovi. Barvo okvirja za vaša okna si lahko izberete iz barvne karte OKNA KLI Logatec.

 
Zemljevid